Odderøyas Venner

Odderøyas venner logo liggende
Vi i Odderøyas venner ønsker ikke at det gis videre tillatelse til telting. De siste somrene har det vært problemer særlig med ungdomsgjenger og turister som forsøpler. Vi ønsker at områdene skal være hyggelige friområder for turgåere og familier.
Vi sakser fra Fædrelandsvennen:
«Siden 2021 har det vært frislipp, og nå vil Kristiansand Parkvesen ha forbud. Torsdag åpnet areal- og miljøutvalget likevel for camping i Baneheia, Jegersberg og på Odderøya.
De siste tre årene har det vært tillatt med telting på friområdene i Kristiansand hele året. I skolens sommerferie har det ikke har vært tillatt i tidsrommet klokka 09–20.
Parkvesenet får gjentakende tilbakemeldinger på at områder brukes som campingplasser, ofte av tilreisende turister. Denne bruken fortrenger allmennhetens og lokalmiljøets bruk av bolignære friområder. Campingen medfører ofte utfordringer knyttet til slitasje og forsøpling da områdene ikke er opparbeidet for denne bruken.» heter det i saksinnstillingen.

Den 24. april skal saken opp i Bystyret.

Telt

søppel

forlatt hengekøye