Odderøyas Venner

Odderøyas venner logo liggende

Utleielokaler på Odderøya

Østre Brakke

Østre Brakke har kapasitet på opp til 50 personer, har fullt funksjonelt kjøkken og dekketøy til selskapet. Her kan du kjøre til døren med det du trenger til festen din.

Pris kr 4.000,-

Prisen inkluderer vask av lokalene men det er en forutsetning at de som leier rydder efter seg og gjør lokalene klare til rengjøring før vi kommer.

Vaktmannsboligen på Søndre Batteri

Vaktmannsboligen på Søndre Batteri har kapasitet til ca 25 til 30 personer men har begrenset kjøkkenkapasitet. Her må man i hovedsak regne med å benyttet seg av engangs service og bestikk. På den annen side så har Søndre Batteri en beliggenhet som man ikke finner make til i hele vår by.

Det er ikke mulig å kjøre helt ut til kafeen. Derfor er man avhengig av å transportere det man skal fortære fra maskinstasjonen og ut til kafeen.

Dette har imidlertid ikke vært noen hindring for de mange fornøide gjester vi har hatt der ute.

Pris kr 3.500,-

Prisen inkluderer vask av lokalene men det er en forutsetning at de som leier rydder efter seg og gjør lokalene klare til rengjøring før vi kommer.

Sjekk ledighet

SEND INN FORESPØRSEL

Flere og flere finner frem til oss enten på Kafeen eller på Østre Brakke i forbindelse med konfirmasjoner, brylluper, fødselsdager eller bare for å komme sammen i et hyggelig lag.

Vi leier ut både Østre Brakke og Kaféen til slike formål. Begge steder har en spesiell atmosfære og er godt egnet til selskaper hvor man ønsker en mer uformell tone.

Ved booking, oppgi mobilnummer, email, dato og sted du ønsker å leie.

Henvendelser vedr. leie som blir sendt inn i en helg vil først bli besvart på første virkedag.