Odderøyas Venner

Odderøyas venner logo liggende

Historiene fra Odderøya

Litt militærhistorie fra Odderøya

Odderøya har vært befestet med militære anlegg siden 1600 tallet. Militært sett hadde Odderøya sin militære storhetstid i 1905 og under nøytralitetsvakta under 1. verdenskrig.

Utstillingen på Østre Batteri

Utstillingen viser en del av det utstyret som ble benyttet av Odderøya fort under Den Kalde Krigen.

Ammunisjonslaboratoriet og krutthusene på Odderøya

Kortfattet historie om Odderøyas nordvestside hvor Festningens og Marinens kanonkuler og krutt ble lagret og vedlikeholdt fra midt på 1800-tallet.
Tegning av Odderøya med skip på sjøen

Litt historikk om Odderøya

Øya som opprinnelig var en halvøy, ble skilt fra fastlandet i ca 1660 ved en utgravd kanal. Etter kanalens ferdigstillelse opprettholdt man forbindelsen til Odderøya ved hjelp av båter, senere over en svingbro. Den ble i begynnelsen av 1930-årene avløst av en fast veibro.
Eksteriør av peisestuen fra Stein Nygårds postkortsamling

Peisestueområdet

Dette er et område med lange tradisjoner i byen og for byens befolkning. Selv mens det enda var miltær aktivitet på Odderøya så hadde byens borgere adgang til dette stedet og visste å benytte seg av dette
Røde kanoner ved Søndre batteri

Kanonene på Odderøya

Helt fra 1667 har det vært festningsverker på øya. I årene som fulgte varierte virksomheten mellom utbygging og forfall alt etter økonomi og den rådende politiske situasjon i Norden og Europa for øvrig.

Krutthuset på Søndre batteri

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge. Det er beklagelig at man ennå ikke har funnet en plass i Kristiansand hvor man har kunnet vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling.