Odderøyas venner

Odderøyas venner logo liggende

HISTORIENE FRA ODDERØYA

Utstillingen på Østre Batteri

Utstillingen viser en del av det utstyret som ble benyttet av Odderøya fort under Den Kalde Krigen.

Mye av utstyret er fysisk brukt på fortet, noe har vi fått fra Oscarsborg festningsmuseum og noe er kjøpt. Håndvåpensamlingen er lånt av Vest Agder Museet.

Utstillingen ble åpnet i 2013.

Den er åpen for publikum i forbindelse med omvisninger (alternativ 3), Odderøyadagen (1.søndag i juni) eller på forespørsel.

Kanskje du også er interessert i å lese om dette?

Tegning av Odderøya med skip på sjøen

Litt historikk om Odderøya

Øya som opprinnelig var en halvøy, ble skilt fra fastlandet i ca 1660 ved en utgravd kanal. Etter kanalens ferdigstillelse opprettholdt man forbindelsen til Odderøya ved hjelp av båter, senere over en svingbro. Den ble i begynnelsen av 1930-årene avløst av en fast veibro.
Røde kanoner ved Søndre batteri

Kanonene på Odderøya

Helt fra 1667 har det vært festningsverker på øya. I årene som fulgte varierte virksomheten mellom utbygging og forfall alt etter økonomi og den rådende politiske situasjon i Norden og Europa for øvrig.