Odderøyas Venner

Odderøyas venner logo liggende

HISTORIENE FRA ODDERØYA

Utstillingen på Østre Batteri

Utstillingen viser en del av det utstyret som ble benyttet av Odderøya fort under Den Kalde Krigen.

Mye av utstyret er fysisk brukt på fortet, noe har vi fått fra Oscarsborg festningsmuseum og noe er kjøpt. Håndvåpensamlingen er lånt av Vest Agder Museet.

Utstillingen ble åpnet i 2013.

Den er åpen for publikum i forbindelse med omvisninger (alternativ 3), Odderøyadagen (1.søndag i juni) eller på forespørsel.

Kanskje du også er interessert i å lese om dette?

Krutthuset på Søndre batteri

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge. Det er beklagelig at man ennå ikke har funnet en plass i Kristiansand hvor man har kunnet vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling.
Tegning av Odderøya med skip på sjøen

Litt historikk om Odderøya

Øya som opprinnelig var en halvøy, ble skilt fra fastlandet i ca 1660 ved en utgravd kanal. Etter kanalens ferdigstillelse opprettholdt man forbindelsen til Odderøya ved hjelp av båter, senere over en svingbro. Den ble i begynnelsen av 1930-årene avløst av en fast veibro.