Odderøyas venner

Odderøyas venner logo liggende

HISTORIENE FRA ODDERØYA

Krutthuset på Søndre batteri

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge. Det er beklagelig at man ennå ikke har funnet en plass i Kristiansand hvor man har kunnet vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling.

Da Krutthuset på Søndre Batteri var ferdig restaurert besluttet Odderøyas Venner seg for å benytte dette lokalet til, på en beskjeden måte, å fortelle mer om Odderøyas historie.

Gjennom plansjer tar vi for oss Odderøyas geologi, flora og fauna. Vi viser noe om angrepet på Kristiansand 9. april 1940 og hva som har vært av forsvarsanlegg rundt Kristiansandsfjorden fra 1650 til 1945.

Kanskje du også er interessert i å lese om dette?

Eksteriør av peisestuen fra Stein Nygårds postkortsamling

Peisestueområdet

Dette er et område med lange tradisjoner i byen og for byens befolkning. Selv mens det enda var miltær aktivitet på Odderøya så hadde byens borgere adgang til dette stedet og visste å benytte seg av dette

Utstillingen på Østre Batteri

Utstillingen viser en del av det utstyret som ble benyttet av Odderøya fort under Den Kalde Krigen.