Odderøyas Venner

Odderøyas venner logo liggende

HISTORIENE FRA ODDERØYA

Krutthuset på Søndre batteri

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge. Det er beklagelig at man ennå ikke har funnet en plass i Kristiansand hvor man har kunnet vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling.

Da Krutthuset på Søndre Batteri var ferdig restaurert besluttet Odderøyas Venner seg for å benytte dette lokalet til, på en beskjeden måte, å fortelle mer om Odderøyas historie.

Gjennom plansjer tar vi for oss Odderøyas geologi, flora og fauna. Vi viser noe om angrepet på Kristiansand 9. april 1940 og hva som har vært av forsvarsanlegg rundt Kristiansandsfjorden fra 1650 til 1945.

Kanskje du også er interessert i å lese om dette?

Ammunisjonslaboratoriet og krutthusene på Odderøya

Kortfattet historie om Odderøyas nordvestside hvor Festningens og Marinens kanonkuler og krutt ble lagret og vedlikeholdt fra midt på 1800-tallet.

Litt militærhistorie fra Odderøya

Odderøya har vært befestet med militære anlegg siden 1600 tallet. Militært sett hadde Odderøya sin militære storhetstid i 1905 og under nøytralitetsvakta under 1. verdenskrig.