Odderøyas venner

Odderøyas venner logo liggende

Hva skjer på Odderøya

Hva skjer på Odderøya

MAR

13

Årsmøte Odderøyas Venner

Årsmøte for Odderøyas Venner avholdes onsdag 13. mars.

Velkommen!

APR

09

Minnemarkering av de falne 9. april 1940

9. april vil Odderøyas Venner på vanlig måte legge ned krans og minnes dem som falt på Odderøya 9. april 1940

Kransnedleggelsen finner sted kl. 1300 ved minnestøtten på toppen av Odderøya.  Vi ønsker alle velkommen til en enkel seremoni

HVER TIRSDAG

Hver tirsdag det meste av året møtes vi for å arbeide på Odderøya. Vårt hovedmål med dette arbeidet er å gjøre øya mer tilgjengelig for alle som uken gjennom benytter denne perlen midt i byen.

HVER SØNDAG

Hver søndag gjennom året har vi åpen kafé på Søndre batteri.

Du er kanskje også interessert i