Odderøyas venner

Odderøyas venner logo liggende

Omvisning på militære anlegg

OMVISNINGER PÅ MILITÆRE ANLEGG – ODDERØYA

Odderøya er full av militær historie. Fra 1600 tallet til 2006 da den siste militære avdeling forlot øya (Sjøheimevernet).
Vi har konsentrert omvisningene rundt Toppen. Her finnes Hovedbatteriet., Mellombatteriet, kommandoplasser og Haubitzbatteriet inkl. Haubitzgangen samt anlegget fra den kalde krigen (1953-2006). Kampene 9 april 1940 vies stor oppmerksomhet.

Odderøyas Venner har 3 omvisninger som publikum kan velge blant:

Alternativ 1
Omvisning på Toppen, gjennomgang av Haubitsbatteriet inkludert Haubitzgangen, orientering og vandring gjennom Kaldkrigsanlegget.
Tid: ca 1 time
Pris kr 1000.-

Alternativ 2
Som alternativ 1 samt orientering om 9 april 1940
Tid: ca 2 timer
Pris kr 2000.-

Alternativ 3
Som alternativ 2 samt omvisning i museet som viser utstyr fra Odderøya fort under den kalde krigen.
Tid: ca 3 timer
Pris kr 3000.-

De oppgitte priser gjelder for lag, foreninger og bedrifter med ordnet betalingsevne.

For øvrig kan prisene diskuteres (For eksempel kan betalingen gjøres ved at hver deltaker Vippser kr 100 til Odderøyas Venner).

Haubitzgangen skal i løpet av våren 2024 (forhåpentligvis) klargjøres for en utstilling og vil være stengt i perioden. Se vår hjemmeside for nærmere info.

Det blir for tiden ikke utført noen omvisning på engelsk.

SEND INN FORESPØRSEL

Ønsker du omvisning send oss en melding, enten via linken her eller til omvisning@odderoyasvenner.no