Odderøyas Venner

Odderøyas venner logo liggende

HISTORIENE FRA ODDERØYA

Peisestueområdet

Dette er et område med lange tradisjoner i byen og for byens befolkning. Selv mens det enda var miltær aktivitet på Odderøya så hadde byens borgere adgang til dette stedet og visste å benytte seg av dette

Det var så tidlig som i 1894 at Kristiansand og Opplands Turistforening tok initiativ til å bygge peisestua på Odderøya. Foreningen var da ikke mer enn syv år gammel, og dette var et stort løft. Peisestua ble liggende på nordvestsiden av øya, opp i åssiden fra der silokaia nå er. I dag benevnes dette som område seks. På den tiden var dette et militært område, men de militære myndigheter ga tillatelse til å oppføre en restaurant, anlegge spaserveier og oppføre et utsiktspunkt på toppen av øya. Alt dette sto Turistforeningen for. Peisestua ble åpnet 18. september 1894, og det skjedde med brask og bram. Brigadesjefen hadde stilt brigademusikken til disposisjon. Antakelig var det omkring 3000 mennesker til stede ved åpningen. Og dette ble et svært populært sted for byens befolkning og for turister som besøkte byen.

Fra 1895 ble det regelmessig drift av peisestua og i slutten av april sto følgende annonse i datidens aviser: ”Peisestuen paa Odderøen staar fra 1ste Mai aaben til Afbenyttelse. Til Færgemanden i Gravene erlægges Færgepenger: 2 Øre for Voxne og 1 Øre for Børn – Tour og Retour”

Av årsberetningen for Turistforeningen i 1905 kan vi lese ”håper man at man gjennom en ordning tillater noen hver å bestille seg aftensmat, holde ettermiddagste eller lignende på det naturskjønne sted nær byen, å kunne by så vel turister som byens egne folk et vakkert og behagelig sted å tilbringe fritiden på”

Peisestua ble ikke drevet av Turistforeningen i svært mange år. Allerede i 1914 kom forslag på generalforsamlingen om å overdra den til Byselskapet eller til Kristiansand kommune. Men først i 1919 ble peisestua solgt til kommunen for kr 6000. Som et kuriosum kan nevnes at i 1971 fikk Turistforeningen forespørsel fra Sjøforsvaret om en var interessert i å overta Peisestua som da skulle rives. Men overtakelse var da ikke aktuell.

Deler av grunnmuren der peisestua sto kan fortsatt sees.

Skrevet av Harald Flå

Kanskje du også er interessert i å lese om dette?

Krutthuset på Søndre batteri

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge. Det er beklagelig at man ennå ikke har funnet en plass i Kristiansand hvor man har kunnet vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling.
Tegning av Odderøya med skip på sjøen

Litt historikk om Odderøya

Øya som opprinnelig var en halvøy, ble skilt fra fastlandet i ca 1660 ved en utgravd kanal. Etter kanalens ferdigstillelse opprettholdt man forbindelsen til Odderøya ved hjelp av båter, senere over en svingbro. Den ble i begynnelsen av 1930-årene avløst av en fast veibro.